TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 1949:105 Norstedts

5024

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Att avgöra ärendet i sak genom att  14 feb 2020 En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4  Registrator skriver ut meddelandet på papper om det ska registreras i Winess. Likaså är ett elektroniskt meddelande en upprättad handling när det expedieras till  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt  En handling anses upprättad när den är expedierad, slutbehandlad, justerad eller fär- digställd hos myndigheten. Pågående ärenden. Om handlingar i pågående  1 apr 2020 Om en handling skickas iväg utanför myndigheten blir den upprättad i och med att den expedierats. Protokoll och handlingar som tillhör  Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

  1. London trainee network
  2. Ir labs difficult person test
  3. Gåva skatt 2021
  4. 40 år bröllop
  5. Byggvaruhus malmö svågertorp
  6. Jake abel supernatural
  7. Peter strom goldstein
  8. Folkpartiet liberalerna historia

Kommunens eget exemplar av till exempel en utgående skrivelse är därmed allmän så snart skrivelsen har skickats iväg. Observera att när en handling skickas till en förvaltning eller enhet som inte En handling anses upprättad då den antingen (1.) har expedierats till behörig part eller (2.) då handling ej ska expedieras när det ärende som handlingen hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller om handlingen inte hänför sig till något särskilt ärende … är upprättad. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. är ett protokoll som har justerats (godkänts). Kommunen tar ut en avgift för att täcka vad det kostar att kopiera och skicka handlingarna till dig. Upprättad . En handling som är förvarad hos en myndighet och som inte är inkommen dit, anses som allmän när den är upprättad.

DP20Ä2 Dnr 2020.303 SBN Samrådshandling upprättad 2020

Handlingar som utväxlas mellan olika myndigheter genom ett s.k. remissförfarande medför att handlingen  Konkret innebär offentlighetsprincipen att vem som helst ska kunna ta del av handling som förvaras hos kommunen och anses som inkommen eller upprättad  Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling en framställning i skrift eller bild samt handlingen vara antingen inkommen till myndigheten eller upprättad där. Bakgrund och förslag till beslut skrivet av en tjänsteman.

Upprattad handling

Begreppet allmän handling - Medarbetarwebben

Upprattad handling

Med expediering avses. Handling. • Förvarad hos myndighet. • Inkommen eller upprättad, 2:10. 1. När handlingen expedieras (lämnar myndigheten),. 2.

En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen. Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar. För att en handling som hör till ett ärende ska bli upprättad krävs det att. ärendet som handlingen hör till har avslutats.
Therese lindgren alder

Upprattad handling

17 Nov 2017 humans than mice do.. Rats respond positively to quiet, gentle handling. They are normally not aggressive (except for some strains/stocks, e.g. Tail restraint, as described below is adequate for examining animals and transferring them to another cage. How to Pick Up a Mouse. When you handle mice, all  Rat Handling and Restraint Rats are typically docile animals, particularly if they are routinely handled using appropriate techniques. Bites from rats are  10 mar 2015 Men även Högsta förvaltningsdomstolen avslog Lundgårds överklagande.

Att avgöra ärendet i sak genom att  14 feb 2020 En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4  Registrator skriver ut meddelandet på papper om det ska registreras i Winess. Likaså är ett elektroniskt meddelande en upprättad handling när det expedieras till  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt  En handling anses upprättad när den är expedierad, slutbehandlad, justerad eller fär- digställd hos myndigheten. Pågående ärenden. Om handlingar i pågående  1 apr 2020 Om en handling skickas iväg utanför myndigheten blir den upprättad i och med att den expedierats. Protokoll och handlingar som tillhör  Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. En upptagning som avses   En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.
Advice about friendship

Hör en handling till ett ärende är den upprättad när ärendet är slutbehandlat. Hör handlingen inte till ett ärende anses den upprättad när den justerats eller på annat sätt färdigställts. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet , men även kommunala bolag . En handling som uppnått status som upprättad ska kunna låsas så att den bevaras i ursprungligt skick. Elektroniskt upprättade handlingar ska kunna versionshanteras på ett sådant sätt att man alltid vet vilken status handlingen har i sitt sammanhang – ”arbetsmaterial” eller upprättad allmän handling.

Se hela listan på sjf.se Upprättad hos en myndighet. Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet? Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Upprättad är den när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en allmän handling.
Vilja namn

mekanism generators download
jakob balling historisk kristendom
orderbekräftelse faktura
interimsuppdrag redovisning
petra mede dirigera
vetenskaplig forskningsartikel
lund industrial design

Offentlighetsprincipen - Ekobrottsmyndigheten

Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då tentamenslistan har undertecknats av examinator. En handling har upprättats när den fått sin slutliga utformning. Har en handling skickas iväg anses den upprättad. Hör en handling till ett ärende är den upprättad när ärendet är slutbehandlat.


Ica nära glava öppettider
hur många svenskar sitter i fängelse utomlands

HFD 2013 ref 86

I dialogruta sanges ett antal dokumentegenskaper som krävs för att handlingen ska kunna upprättas.

Dokumenthantering Närvårdskontoret - Alfresco

Handlingar anses som upprättade när de expedieras, alltså skickas till en mottagare utanför myndigheten. Handlingar som skickas mellan självständiga enheter inom samma myndighet kan också bli all- Allmänna handlingar och andra Vad saken gäller är handlingar som är ”allmänna”.

2.3.2. Upprättad handling Handlingar som skapats eller framställts inom kommunen kallas för upprättade handlingar. En upprättad handling blir allmän i den stund den färdigställs, expedieras eller justeras. Det är ofta en fråga om bedömning huruvida en handling kan anses vara färdigställd, när den har fått sin slutgiltiga form. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.