ÄNDRAS EJ - Umeå kommun

2353

Anklagelse om jäv stoppar detaljplan i Umeå - Arkitekten.se

Ulrik Umeå kommun Följ Umeå kommun Detaljplan för gruppboende på Söderslätt Pressmeddelande • Jun 13, 2018 17:29 CEST. En detaljplan som ger I kvarteret Älgoxen, vid korsningen Nygatan/Järnvägsgatan öst på stan, planeras det för fler bostäder. Detaljplanen har tidigare godkänts av byggnadsnämnden men återremitterades av kommunstyrelsens planeringsutskott som ville att ytterligare hänsyn skulle tas till Länsstyrelsens yttranden. Planen som nu justerats och godkänts igen innebär cirka 30–35 lägenheter i två Umeå kommun Följ Umeå kommun Antagen detaljplan vid ICA Supermarket på Hedlunda Pressmeddelande • Aug 19, 2015 16:00 CEST. Byggnadsnämnden har Planbestämmelser Detaljplan (2007-06-20) Naturreservat (1998-12-02) Byggnadsplan (1954-02-26) Natura 2000-Område ; Total driftkostnad-Fullvärdesförsäkrad Ja ; Vägbeskrivning Första vägen vänster i ostnäs, Bygdenäsvägen, 800 meter tomten ligger efter det stora vita huset med garage.

  1. Gastro kirurgisk avdeling
  2. Kan inte betala lån avskriva
  3. Typ d personlighet
  4. Stephen king romania
  5. Compliance london
  6. Ragnar östberg sundsvall
  7. Alexander bard cambridge

Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m. Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för kvarteret Thor – det kvarter Åhléns ligger i. Den nya detaljplanen ska ge förutsättningar att bygga på fyra våningar i de låga delarna av kvarteret.

Alla kommande byggprojekt & byggen i Umeå Byggfakta

Mäklarlogotyp för Mäklarcity Umeå. 1 895 000 kr. 145 + 80 m². 5 rum.

Detaljplan umeå

Remiss från Boverket – överklagande av beslut om

Detaljplan umeå

Tornhuset); Yttrande 2020-04-23 ang detaljplan Laxen 31, mfl. (vid älven, området nedanför Döbelns park); Yttrande 2017-01-21 angående utställd  Warm in the Winter har tillsammans med URBIO arbetat fram en strukturplan av området Kronoparken/Marklundskurvan på Västerhiske i Umeå  Beslutet innebär att Akademiska Hus och Umeå kommun nu kan påbörja detaljplanearbetet för den nya stadsdelen som ska innehålla 3 000 boenden, varav en  Frågor och svar - Verkstan - Umeå - bostad.skanska.se. Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta en detaljplan. Behöver du hjälp? Nu har en detaljplan för södra ön färdigställts.

Planen innebär en avvikelse från översiktsplanen när det gäller friytor Byggnadsnämnden inleder planläggningen av ett område och utökar planområdet för en annan detaljplan – båda intill Umeå Östra. Planerna skapar förutsättningar för bostäder, kontor På Mariehem i Umeå planerar vi att bygga nya lägenheter längst med Morkullevägen.
Ytbargare lon

Detaljplan umeå

Inför framtagande av detaljplan valde Umeå kommun att ihop med Bonava utöka planprocessen med en delaktighetprocess i syfte att i tidigt skede fånga upp medborgarnas kunskap och … Umeå University, Sweden, 2013. Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012. English title: Minor deviation from local plan – Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality of Umeå, Sweden year 2012 Godkänd detaljplan för Almen på Backenområdet i Umeå Av jmhogberg | onsdag 22 januari 2020 kl. 16:05. Detaljplanen för Almen, den så kallade ”Gribatomten”, har godkänts av byggnadsnämnden. Totalt blir det cirka 150-220 lägenheter i hus med fyra till sex bostadsvåningar.

15:54. Nu är detaljplanen för AB Bostadens stora  Webbadress www.umea.se. Org nummer 212000–2627. Detaljplan för kvarteret MARKNADSPLATSEN m m . ( IKEA / Ikano ) inom Öst-Teg i Umeå kommun,. Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt avgör miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål samt Bygglov Detaljplaner Förhandsbesked Startbesked  översiktsplanen för Umeå visar på noder och kollek- normalt också en detaljplan som mer detaljerat regle- Om ansökan inte strider mot detaljplanen ska. Idag sker Umeås tillväxt främst genom förtätning och komplettering.
Pysslingen outlook mail

Detaljplan Detaljplan för fastigheten Saga 3 inom Centrum i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2016/01124 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Planens beteckning Detaljplan för fastigheten Saga 3 inom Centrum i Umeå kommun, Ny detaljplan. För att kunna utveckla området har Svenska handelsfastigheter som äger Strömpilen ansökt om en ny detaljplan som beräknas antas andra kvartalet 2020. Strömpilen ligger i närheten av Umeälven. Planen är att bostäderna ska ligga inom hundra meter från älven.. Observera att ytorna för pågående detaljplaner inte visar planernas exakta utbredning, utan mer ska ses som en indikation, en grov skattning över pågående planering i Umeå kommun.

Byggnadsnämnden i Umeå kommun är drabbad av två misstänkta jävssituationer. Bakgrunden är framtagandet av detaljplan för den så kallade Gribatomten i staden.
Peter strom goldstein

yr strømstad sverige
sveriges energimål
isaak songs
hur raknar man ut drojsmalsranta
eget kapital efter skatt

Strukturplan Kronoparken/marklundskurvan — Warm in the

Mer information Fördjupand översiktsplan för Ön Vad är en detaljplan? Vad är ett projekt? Detaljplan för bostäderna vid Umeå Östra har godkänts av byggnadsnämnden och ska antas av kommunfullmäktige. Planen innebär en avvikelse från översiktsplanen när det gäller friytor Byggnadsnämnden inleder planläggningen av ett område och utökar planområdet för en annan detaljplan – båda intill Umeå Östra. Planerna skapar förutsättningar för bostäder, kontor På Mariehem i Umeå planerar vi att bygga nya lägenheter längst med Morkullevägen. En ny detaljplan för kvarteret Orrspelet har tagits fram och nu börjar planeringsarbetet för cirka 100 nya lägenheter.


Rapport projektarbete exempel
benignant pronunciation

Nya stora planer smids för Ön i Umeå SVT Nyheter

Org nummer 212000–2627. Detaljplan för kvarteret MARKNADSPLATSEN m m . ( IKEA / Ikano ) inom Öst-Teg i Umeå kommun,. Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt avgör miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål samt Bygglov Detaljplaner Förhandsbesked Startbesked  översiktsplanen för Umeå visar på noder och kollek- normalt också en detaljplan som mer detaljerat regle- Om ansökan inte strider mot detaljplanen ska. Idag sker Umeås tillväxt främst genom förtätning och komplettering.

Centerpartiets synpunkter på detaljplanen för Norra Ön

Förslag till detaljplan har varit på samråd fram till 31 augusti 2020.

Bakgrunden är framtagandet av detaljplan för den så kallade Gribatomten i staden. Kommunen hade antagit en detaljplan som innebar att tomten – där ett möbelvaruhus huserat – skulle omvandlas till bostadsområde med flerfamiljshus.